27 i 6-_ iHl 1.9 1.8 1.2 0.9 0.8 0.8 1.- 1.2 2. - 2.4 3. - 3.8 988 1016 965 1043 1043 1126 1160 1175 1190 1190 1191 1231 Jan Febr. 1.8 1.6 1.1 0.9 0.7 0.8 1.- 1.1 1.8 2.3 2.8 3.6 3.6 2.7 1.9 1.- 0.9 1.8 2.4 2.8 3.6 3.8 5.4 7.- 5.7 5.4 5.4 5.9 I 5.7 5.8 5.4 5.4 5.6 i 5.5 5.7 1223 1267 1267 1379 11094 1346 1395 i 1486 h 1345 I 1344 i 1336 1399 i I 2.6 I 2.2 i 5.5 11 VERSLAG DER WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. MAANDEN. Voedings- en genotmiddelen. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dee. De toestand in het bakkersbedrijf was over het algemeen ongunstiger dan in 1917. De graan- en meelschaarschte en de daaruit voortvloeiende rantsoeneeringsmaatregelen bleven een ongunstigen invloed uitoefeneninkorting van arbeids tijd en ontslag waren daarvan het gevolg. Tengevolge van de verhooging van het broodrantsoen aan het einde des jaars ging de toestand vooruit. Hoewel hierdoor uitbreiding van personeel plaats had, kwam er toch, mede door de demobilisatie, nog werkloosheid voor, hoewel deze niet van groote beteekenis was. Bovendien vond een deel der gezellen in andere bedreven werk. In verband met het gebrek aan brood, was er veel vraag naar de artikelen der banketbakkerij en hoewel ook dit bedrijf met gebrek aan grondstoffen te kampen had, kwam er toch hoegenaamd geen werkloosheid voor. De gewone St. Nicolaas- drukte bleef, in verband met de duurte der artikelen, nog beneden die van verleden jaar, zoodat de gewone ver sterking van personeel veelal achterwege bleef. De toestand der tabaks- en sigarenindustrie was dit jaar aanmerkelijk ongunstiger dan in 1917. Gebrek aan en ongekende duurte van tabak, overproductie van sigaren, verminderde vraag uit het binnenland en moeilijkheden bij den export, waren verschillende omstandigheden, die slapte in de hand werkten en vaak stopzetting van fa- I 3.4 1.7 1.- 0.9 1.8 I 2.6 I 3.5 3.6 5.3 6.9 1917. isss Sgï 1918. lE'C’S I’S g té =5? U’S 8,5 j 5.7 5.7 5.7 5.6 5.8 5.5 5.6 i 5.8 I 5.8 5.9 5.9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1164