F 29 xi. xn. s 1 11 Ui e I i 12 VERSLAG DER BRANDWEER. I». VI. VIIJVIII.: IX. X. W IJ K. I. I II. III.IV. I V. II 2 8 3 1 1 1 33 I 26 I 27 45’ 380 27 30 31 Totaal 18 41 32 40 Gebezigde bluschniiddeien in het jaar 1918. BLÜSCHM1DDELEN. O I Ramoneur. 3 3 1 1 1 1 21 30 1 6 7 1 8 161 150 Transporteren. I 30 Schoorsteenbranden Kleine binnenbranden Zware binnenbranden I Uitslaande branden I Buitengewone branden 2 5 128 3 1 4 1 Staat, aangevende in welke wjjk der Gemeente de branden hebben plaats gehad in het jaar 1918. 13 7 2 8 1 4 1 1 1 2 1 4 8 19 16 10 43 12 19 7 4 5 179 E. "Bïhhèib~ branden. 95 I 1 19 14 6 I 95 1 19 14 6 22 39 1359 i ii 15 1 3 1 - 4 j i 9 20l 11| 19 7 14| 141 16 II 2 2 2 3 4 9 161 20| 150 3 1 12 19 11 9 10 12 4 Schoorsteenijzers. Ramoneur en emmers water. Ramoneur en schoorsteenijzers. Ramoneur, schoorsteenijzers en emmers water. Ramoneur, schoorsteenijzers, kleine straal van de motorspuit of kamerslang. Ramoneur, kamerslang en 1 straal van de waterleiding. Emmers water en kamerslang. Kamerslang. Kleine middelen, emmers water, blusch- kwast, dekens, natte doeken, vloer- kleeden enz. Brandbluschapparaat en emmers water. Dubbelkoolzure soda en emmers water. Kleine straal van de motorspuit. 1 straal van een binnenbrandkraan. 2 stralen van de binnenbrandkraan en 1 straal van de waterleiding. 1 straal van de waterleiding. O

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1248