29 33 VERSLAG DER BRANDWEER. 23 kleedingkasten. 1 sleutelkast. 4 houten kribben. 4 tafels. 1 gereedschapkist. 1 schoenmakerstafel. 1 arehiefkast. 1 strengenstrop. 2 lemoenriemen. 2 gordels. 2 buiksingels. 1 brieventasch v. rijwiel. 1 lijntasch. 2 schoftriemen. 1 helm. 1 kruisriem. 1 hoofdstel. 18 nieuwe bijltassehen. 9 nieuwe gordels. 52 brandslangen. 19 autobanden. Door de timmerlieden werden in het geheel aangemaakt: Ï3 aanwijsborden v. brand schellen. 1 slangenbak v. d. ladder wagen. 1 haverkist. 6 klimladders. nieuwd of als nieuw werk, afgeleverd 1 meetlint. 1 redgordel. 1 strijkriem. 5 nekriemen. 8 halsters. 4 broeken. 5 lichtoogen. 2 broekriemen. 7 schoftsingels. 5 bijltassehen. 7 borsten. 8 draagriemen. 1 messchede. 3 briktuigen. 1 paardendeken. Door den rijwielreparateur en personeel der werkplaat sen werden gerepareerd: 163 rijwielbanden. 111 rijwielen. Door den boekbinder werden alle voor den Brandweer dienst benoodigde boeken, verslagen, tijdschriften enz. in gebonden. Tengevolge van het hooge ziekte-percentage, ook onder de schoenmakers, kon dit jaar het reparatiewerk van schoeisel niet geheel in eigen beheer geschieden, terwijl door de mindere qualiteit van de grondstoffen, het nieuwe schoenwerk spoediger in reparatie gegeven moest worden. Gerepareerd werden in eigen beheer: 205 paar laarzen; 423 paar schoenen. De levering van nieuw schoeisel bleef opgedragen aan denzelfden leverancier, die ook met de overblijvende repa ratie aan schoeisel belast bleef. Door de zadelmakers werden gerepareerd, geheel ver- o.a.:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1269