124 des Zondagsnamiddags van elke week, telkens van 12^ tot l*/s uren, twee lokalen in elk der Gemeentescholen aan de de-Gheynstraat No. 150, de de-Vliegerstraat No. 28 en de van-Ravesteijnstraat No. 303 en één lokaal in elk der Gemeentescholen aan de van-Ostadestraat No. 249 en de Stortenbekerstraat No. 10, tegen betaling van f 80,voor het gebruik van de lokalen; aan het Bestuur der Afdeeling Zondag scholen van de Stadsevangelisatie der Gereformeerde Kerk, van 1 September 1918 tot en met 31 Augustus 1919, des Zondagsnamiddags van elke week, telkens van 121/» tot 2 uren, twee lokalen in elk der Gemeentescholen aan de Terwestenstraat No. 105, de Wouwermanstraat No. 7 (tijdelijk Wouwermanstraat No. 9), de van Dijckstraat No. 55a, de Rijswijksehestraal No. 157, den Zwarteweg No. 63 b, de Bleekerslaan No. 11, de van Swindenstraat No. 114 en de Hemsterhuisstraaf No. 2d en één lokaal in de Gemeenteschool aan de de Gheynstraat No. 150, tegen betaling van f 170,voor het gebruik van de lokalen; aan het Bestuur der Vereeniging „W ij k III” der Neder duitsch Hervormde Ge meente, vier lokalen in de Gemeenteschool aan de Le pelstraat No. 6, van 1 September 1918 tot en met 31 Augustus 1919, des Zondagsnamiddags van elke week, tel kens van 12‘/2 tot 2’/» uren, tegen betaling van f 40, voor het gebruik van de lokalen; aan het bestuurder Vereeniging „W ij k VI” der Nedei* duitsch Hervormde Gemeente, twee lokalen in elk der Gemeentescholen aan de Boyle- straat No. 20 en de Meidoornstraat No. 85, van 1 Septem ber 1918 tot en met 31 Augustus 1919, des Zondagsnamid dags van elke week, telkens van 1 tot 2 uren, tegen beta ling van f 40,— voor het gebruik van de lokalen; aan h e t B e s t u u r d e r W ij k v e r e e n i g i n g „R e- h o b t h”, vier lokalen in de Gemeenteschool aan de Nieuwe Laantjes No. 8, van 1 December 1918 tot en met 31 December 1919, des Zondagsnamiddags van elke week, telkens van 121/»l’/a uren, tegen betaling van f 43,333 voor het gebruik van de lokalen; sag?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 126