131 Gynae- en Nier- en blaasziekten Zenuw- en zielsziekten Mond- en landziekten Kinderziekten Maag- en ingewandziekten Huidziekten en twintigste jaarverslag der „Ver- Verloskunde cologie Ph. M. van der Haer. dr. Hoogslag. drs. P. J. de Vlieger, Streef en Schram. Uit het zeven en eeniging 's-Gravenhaagsche Wijkverpleging” stippen wij aan: Dr. A. Hendriks en daarna dr. M. Mortier Hijmans be handelden 241 fondspatiënten met 3457 behandelingen, terwijl hij 159 patiënten 4935 bezoeken werden gebracht. Voor het eerst werd dit jaar melk verstrekt aan kraam- De afdeelingen waren als volgt verdeeld: Heelkunde Oogheelkunde Neus-, keel- en oorziekten Orthopaedie en Massage Hart- en longziekten Chirurgische tuberculose Röntgendiagnostiek Röntgen therapie Stofwisselingsziekten Het nadeelig saldo van het vorig jaar ten bedrage van f 2922,65 is vermeerderd tot f 4896,88. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der vereeni- ging werden van verschillende personen giften ontvan gen tot een gezamenlijk bedrag van f 6842,75. drs. G. F. Guffroy een J. K. W. Weijgers. dr. A. Halbertsma. drs. J. A. van Hasselt en C. L. van Steeden. drs. I. H. Hanken en A. E. visser. drs. P. A. Rosenstein, E. A. Keuchenius en v. Braam Houekgeest, F. J. Ninck Blok, J. I). A. Waiboer en H. A. Kloos terman. drs. A. L. Prins en Cato M. v. d. Pijl. drs. J. de Groot en Roest Crollius. drs. G. J. Teljer en C. Goedhart. dr. G. H. van Dissel. dr. E. W. Goteling Vinnes. dr. H. Verplóegh. .1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 133