139 voor voor Mannen. 19 Vrouwen. 48 Totaal. 23 Totaal. 2 Totaal. 67 rekening van Mannen. 5 rekening van liet Rijk: Mannen. Vrouwen. 19 4 andere gemeenten: Vrouwen. Totaal. 5 Mannen. Vrouwen. 1 1 in de krankzinnigenkolonie te Gheel: Mannen. Vrouwen. Totaal. 7 6 13 in het krankzinnigengesticht „Endegeest” te Oegst- geest: Ingevolge de overeenkomst van 30 April 1915, krach tens Raadsbesluit van 19 April 1915, zijn gedurende het afgeloopen jaar in het gesticht „Oud-Rosenburg” te Loos duinen opgenomen: Mannen. Vrouwen. Totaal. 24 51 75 Voor rekening van de gemeente werden op 31 Decem ber 1917 in „Oud-Rosenburg” te Loosduinen verpleegd: Mannen. Vrouwen. Totaal. 84 121 205 Ingevolge de overeenkomst van 16 September 1904 met het Bestuur der „Vereeniging tot Christelijke Ver zorging van Krankzinnigen en zenuwlijders in Neder land” gesloten, krachtens Raadsbesluit van 6 September 1904, werden in het Krankzinnigengesticht „Bloemen- daal” te Loosduinen voor rekening van de gemeente op 31 December 1918 verpleegd: Mannen. Vrouwen. Totaal. 61 66 127 Verder waren op 31 December 1918 voor rekening van de gemeente nog in verpleging: in het kranzinnigengesticht „Coudewater” te Ros malen:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 141