r 142 re- Vrouwen. 548 Totaal. 1103 in het Rijkskrankzinnigenigestieht te Woensel: Jongens. Meisjes. Totaal. 4 4 Op 31 December 1918 werden in het geheel in de verschillende gestichten voor rekening van de gemeente verpleegd: Mannen. 555 Uit onderstaanden staat blijkt, welke verpleegkosten jaar door de Besturen der inrichtingen, waarin patiënten uit deze Gemeente worden opgenomen, in kening worden gebracht. 1- r-is 1- 7-’18^„ per GESTICHTEN. Opmerkingen. No. 1- 4-’18 f 420 f 520,— „Oud-Rosenburg” te Loosduinen. 1 550,— 475,80 572,— n 9 10 i n 11 n I” f 865,— „Bloemendaal” te Loosduinen 14 n v 7 8 11- 4-’18 1- 7-’18 Datum i der verhoo- j ging- j 450,— 550,— Verlof '/2 X ver- pleeggeld. Verfof ‘/z X ver- pleeggeld. Verlof tot 1 April */w X verpl.gld. Verlof na 1 April Vis X verpl.gld. Verlof ‘/z X ver- pleeggeld. 320,—1„ 360,— 440,-,, 520,— n ri Gezinsverpl. f 0,75 p. dag. 12 13 2 3 4 420,— 450,— 5 6 460,- Gesticht te Gheel Rijkskrankz. gesticht te Grave Na de verhoo- ging. „Veldwijk Voor de i verhoo- I ging, j Ned. Isr. krankz gesticht te A’dam „Het Apeld. Bosch” te Apeldoorn 1- „Vrederust” te Bergen op Zoom. „Lozenoord” te Ermelo „Huize Padua” te Boeket „St. Joris Gasthuis” te Delft 450,— 450,L 550, 1- L’18 425,—', 455,— ”4'18 500,—700,— 1- 4-’18 420,— 465,— 1- 7-’18;„ 465,— jl-10-’18j, 340,390,— jl- 4-’18 460, 550,— 1- 7’-18i„ 440,--,, 520,— 1- 4-’18 420,—j 1- 7-’18| 1- 7-’18 fr.520,16 Jr.739,20 f 365,— Gesticht te Deventer1- l-’ls B.-K. gesticht voor idiote meisjes te Druten „’sHoeren Loo” te Ermelo.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 144