n J. J. van Langen. Mr. H. J. Nieboer M. van Steenbergen II 11 I HOOFDSTUK III. Gemeentebestuur. Personeel. Het personeel van den Raad bestond op 1 Januari 1919 uit de heeren: voor District I. J. W. Albarda. Mr. J. Ankerman L. Buurman W. Drees A. Harms L. Hoejenbos F. W. N. Hugenholtz J. H. de Kleer C. L. de Koning H. Siebelts J. R. Snoeck Henkemans C. D. Wesseling z 1 •S C. Op de in 1918 vastgestelde kiezerslijst voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken komen voor 1531 namen van kiezers, tegen 1417 op die van 1916. (De vaststel ling dier lijst geschiedt om de 2 jaar). Voor die Kamer hebben in 1918 de volgende ver kiezingen plaats gehad. Dagtoekening der Opmerkingen. •21 Nov. L. P. Maartens. stem ming. herstem ming. stem ming. Getal kiezers opgekomen bij de herstem ming. H. J. Borghols. Th. A. H. Winter. M. v. Steenbergen. J. P. v. Heyst. G. M. de Niet. De heeren H. J. Borghols en G. M. de Niet zijn her kozen, terwijl de overigen zijn gekozen in <ie plaats van de heeren S. de Clerq, A. v. Emden en J. Michels. NAMEN PEK BENOEMDE LEDEN. ld. id. id. id. id. 359 359 359 359 359 n. ■g ci Ur- Ci S c Is gekozen in de plaats van den heer J. A.SiilevisL.Wzn. 359

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 14