ra fel ia |L I 151 Door de VIII. Toezicht op de Prostitutie. IX. Toezicht op levensmiddelen. si Omtrent de keuring ran rpe en vleesch verwijzen wij naar het verslag betreffende het Openbaar Slachthuis, hetwelk is opgenomen onder de bijlagen als no. 15. 251 1302 1825 252 37 Het aantal vrouwen, verdacht van prostitutie, dat op verzoek van ben, die macht over haar hadden, door bemiddeling van de politie of op haar eigen verzoek, in het Doorgangshuis in de Hugo de Grootstraat no. 5, in het R.-K. Doorgangshuis de „St. Annastichting” in de Mariastraat no. 2, in het Reddingshuis van het Leger des Heils aan de Stille Veerkade no. 35 en in het gebouw „Opstanding en Leven” van de Middernaohtzending aan de Bagijnestraat no. 2325, werd opgenomen, bedroeg respectievelijk 9, 9, 4 en 15. Teruggebracht naar ouders of voogden werden 28 minderjarige meisjes, van wie gebleken was, dat zij zich aan prostitutie overgaven of die sterk onder ver denking daarvan stonden, terwijl op dien grond 17 vrou wen over de grenzen des Rijks werden gebracht. Twee Belgische vluchtelingen, die zich aan ontucht overgaven, werden naar de speciaal daartoe bestemde afdeeling van het vluchtelingenkamp te Nunspeet over gebracht. In het Haagsche Doorgangshuis werden, blijkens mede- deeling van het Bestuur, 28 vrouwen en meisjes ver pleegd en bedroeg het aantal verpleegdagen 2968. In het Reddingshuis van het Leger des Heils werden 34 meisjes verpleegd en bedroeg het aantal verpleeg dagen 4595, in het R.-K. Doorgangshuis 235 meisjes met 20474 verpleegdagen en in het gebouw „Opstanding en Leven” 53 meisjes met 1288 verpleegdagen. verschillende geneeskundigen werden alzoo, volgens de ingezonden opgaven, 2236 koepokinentingen verricht. bij personen beneden het jaar van 13 jaren „3—6 6-12 boven 12 lig 9» 99 >9 99 99 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 153