I* n 152 dien tak X. Gemeentelijke Geneeskundigen dienst. f f 1100,— het - 1100 - 1150 - 1000,— f 5000,— - 2000,— - 1400,— - 1450 - 1400,— f 5750.— - 4750,— - 4500,— - 4250,— - 1485,— - 1100,— - 1000,— - 800,— - 1100,— - 959,20 - 950,— - 1825,— - 1100,— Een directeur hoofdassistent assistent keurmeester keurmeester-laborant (met genot van vrije woning, vuur en licht berekend naar 10 °/0 der ininimum- wedde). adjunct-keurmeester Een uitvoerig verslag omtrent den Keuringsdienst ran eet- en drinkwaren treft men aan onder no. 20 van de bijlagen. Op 1 Januari 1919 bestond het personeel bij van dienst uit: Voor de keuring ran de viseh waren op 1 Januari 1919 in dienst: Een uitvoerig verslag van dezen dienst treft men aan onder no. 18a van de bijlagen. Op 1 Januari 1919 bestond het personeel uit: Een directeur Drie controleerende geneeskundigen, ieder Zes behandelende Twee Een chef-verpleger (tevens concierge; vrije woning, vuur en licht). Vier verplegers, ieder Twee Een verpleger Een chauffeur-werkmeester Een chauffeur Twee chauffeurs Een boekhouder 2e klasse Een le klerk Eerste keurmeester van viseh Twee keurmeesters van de viseh aan strand te Scheveningen, ieder 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 154