ii 1 153 Een tweede-klerk f XI. Gezondheidscommissie. XII. Badinrichtingen. Totaal 125644 baden tegen 180564 baden in 1917. Het verslag van de Commissie van toezicht op het Gemeentelijk schoolkinderenbad en dat van de Vereeni- ging „Volksbod” is onder de bijlagen opgenomen, respectievelijk genummerd 38 en 38a. In het verslag van de ’s-Gravenhaagsche Zwem- en Badinrichting aan de Mauritskade, wordt o. ni. het vol gende vermeld: De opbrengst was in 1918 f 60.177,49s tegen f 72.680, in 1917. Aan duinwater werd verbruikt voor een bedrag van f 141,20. Aan steenkolen werden verbruikt 605 ton, tot een bedrag van f 27.931,32 tegen 617 ton kolen tot een bedrag van f 19.340,19’ in 1917. De kosten van exploitatie, waaronder die der steen- Van 1 Januari31 December 1918 werden genomen: 75356 baden in de zwembassins, waarvan 61280 door heeren en 14076 door dames; 46254 kuipbaden, waarvan 29782 door heeren en 16472 door dames; 1000 douchebaden, waarvan 989 door heeren en 11 door dames; 2940 stoombaden, waarvan 2924 door heeren en 16 door dames; 81 electrische baden; 13 koolzuur- en zwavelbaden. 824,— 750,— 650,— 700,— Als no. 36 is onder de bijlagen van dit verslag opge nomen het Verslag van de bevindingen en handelingen van de Gezondheidscommissie voor deze gemeente. Een schrijver Een bode I fiw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 155