154 ieder f 24,per week. 8) HOOFDSTUK Vlb. Gemeentepolitie. Het personeel der politie bestond op 31 December 1918 uit: kolen niet zijn inbegrepen, bedroegen f 34.835,75® tegen f 31.758,45® in 1917. De verliesrekening bedraagt f 754, Van den Directeur-Generaal van de Maatschappij Zee bad Schevëningen ontvingen wij omtrent de baden de volgende mededeelingen: Het aantal buitenbaden, in 1918 genomen, bedroeg 60760 tegen 80411 in 1917, alzoo 19651 minder. Het getal binnenbaden bedroeg 13334 tegen 14488 in 1917, dus 1154 minder. le le le 2e 2e 2e 2e 3e 3e Voor den Politiedienst. - 3750,— - 3050,— - 2750,— - 2600,—J) - 2487,50’) - 2375,— - 2300,— - 2200,— - 2125,— - 1975,— - 1900,— - 1683,33 2) - 1200,— - 1000,— - 700,— Een hoofdcommissaris Drie commissarissen \d Een commissaris Drie hoofdinspeoteurs, ieder Drie Acht inspecteurs le klasse, ieder Twee Een Twee Drie Een Zeven Drie Zeven Veertien Een adsp.-inspecteur, dienstd. inspecteur Een Dertien adsp.-inspecteurs, ieder en voorts uit: 61 brigadiers Onder wie 1 bovendien een toelage van f 100,’s jaars. 2) 2 100, 3) 6 H 60, a. 99 99 99 J5 99 99 99 99 99 99 99 99 99 iï 99 99 99 99 99 99 Jaarwedde. f 6000,— - 4000,— - 1450,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 156