K ci ll ce o 2Z G. L. van der Bilt z s U' £5 t If z I 12 voor District II. G. G. van As H. J. Borghols J. J. L. Bourdrez L. F. Dlijmaer van Twist Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot. Mr. A. M. de Groot W. P. G. Hf.lsdingen H. Koppel Jr J. C. Streng Mr. G. C. J. Varenkamp J. J. Verburg Dr. W. C. A. Baron van V reden BL ROH A. C. A. van Vuuren Mr. J. A. de Wilde M. M. Couvée Jr Mr. A. C. Crena de Iongh Mr. P. Droogleever Fortuyn A. Hoogenraad J. C. Jansen J. Jurriaan Kok D. A. J. Kessler W. A. T. de Meester Dr. W. W. van der Meulen. Mr. Dr. H. J. Romeijn Mr. L. N. Roodenburg R. A. van Sandick J. A. Sillevis L.Wzn. Mr. J. D. Verbroek In de vacaturen, ontstaan door het overlijden van den heer S. Vas Dias en door het vertrek van den heer Mr. J. A. H. Baron van Zuylen van Ni.ievelt, werden gekozen resp. de heeren H. Siebelts en H. J. Borghols. De vacature, ontstaan door het overlijden van Mr. S. Franzie Berenstein, was aan het eiiide des jaars nog niet vervuld. voor District III. S c Ci b g

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 15