158 politie van Aan de bureaux werden gedurende het afgeloopen jaar in bewaring gesteld 6220 personen, van wie 216 als voorloopig aangehouden aan de Justitie zijn over geleverd. Aan verschillende dienaren van politie werden we gens overtredingen hunner instructie boeten opgelegd tot een bedrag van f 11,25. Voor bijzondere plichtsbetrachting enz. werden beloo- ningen toegekend tot een bedrag van f 4282,50. Van particulieren ontvingen de brigadiers en agenten f 1870,55, welk bedrag werd gestort in het weduwen- en weezenfonds der 's-Gravenhaagsche Politie. *1 Overzicht van het aantal pulitiebeambten der Gemeente (daar onder begrepen de hoofdcommissaris. de commissarissen. Inspec teurs en administratieve ambtenaren) en van de kosten der Politie, over de jaren 1907—1917. De Recherche werd uitgeoefend door: een hoofdinspecteur, twee inspecteurs le klasse, vier inspecteurs 2e klasse, twee inspecteurs 3e klasse, twee adsp.-inspecteurs, acht brigadiers, een-en-zestig agenten van politie en een inspecteur 3e klasse en vijf agenten voor een proeftijd van een jaar. Jaren. H der Politie op 81 December. 254.504 259.012 271.280 280.515 288.577 294.663 301.851 312.430 322.081 334.081 344.623 780 868 870 862 855 862 932 981 1 029 978 869 f Bevolking der Aantal beambten Gemeente. 687.653,66 772.844,14® 836.438,42 5 840.566.15® 869.842,35 863.214,68® 973.737,71® 1.132.531,88® 1.126.418,26® 1.294.285,45 1.430.343,57 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 Geheele kosten der Politie. Kosten der Politie I per inwoner. f 2,70 2,98 3,08 O QQ 5 £,77.7 3,01 2,925 3,22 3,62® 3,49® 3,87® 4,17

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 160