i I J I I 161 Bedrog 615 Valschheid Totaal 232 Totaal 76 6 10 Totaal 26 1 23 bedelarij landlooperij souteneursverbod Distributiewet 1916 overtreding op de tapperijen op de stationneerende rijtuigen Misdrijven tegen de zeden. Vernieling of beschadiging Dierenmishandeling Dierenkwelling Heling Verduistering. a. oplichting b. andere feiten van bedrog Totaal a. muntmisdrijf b. andere valschheid 16 369 218 12 172 60 60 11 5 4 4 l 1 615 29 202 Overtredingen betreffende de zeden Wetboek van Strafrecht i Art. 451 Wetboek van Strafrecht 451Ms 451 ter 4ölquater„ 457 4 248ter Wetboek van Strafrecht Art. 239 240 240feis 241-249 Hieronder wegens Art. 248fets Art. 250 250&is 251&IS 2546m Overige feiten ii »f V I ff ff V ff

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 163