162 301 125 J 40 186 28 170 28 14 13 10 1 202 250 8 844 83 1050 26 19 90 33 54 51 47 1 75 78 36 17 4 19 overtreding op het rijden met rij- en voertuigen (rijden zonder licht, te hard rijden, enz.) alsvoren (Algemeene Politieverordening) overtreding met motorrijtuigen met rijwielen (zonder licht, zonder bel, enz.) overtreding met rijwielen (rijden op verboden wegen, enz.)- betreffende honden verontreiniging der straat spelen met of om geld op straat berijden van straten in verboden richting zich niet verwijderen uit een volksoploop zwemmen buiten de aangewezen plaatsen uitkloppen van voorwerpen op verboden tijd het doen van natuurlijke behoeften op verboden plaatsen het innemen van gemeentegrond zonder vergun ning het zitten in een raamkozijn zonder vergunning het uitoefenen van het bedrijf van straatmuzikant zonder vergunning invoer van ongekeurd vleesch, enz venten van koopwaren op Zondag met luider stem het drijven van vee op verboden wijze hoedepennenverbod het klimmen op trams en andere rijtuigen het postvatten als gids of besteller zonder ver gunning het afsteken van vuurwerk zonder vergunning het houden van openbare vermakelijkheden zonder vergunning het onbeheerd laten loopen van trekdieren op straat het rijden met een kreupel of gewond trekdier het aanbevelen van gedrukte stukken op de open bare straat 4 het doorzoeken van vuilnisbakken, enz Liehtverordening Waterverordening overtreding der drankwet wapenwet jachtwet visscherijwet 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 164