I 'J r 165 ieder verloren gingen, terwijl slechts vijf opvarenden zich wisten te redden. Voorts werd de logger SCH 234 door een Engelsch oorlogsvaartuig overstoomd en de logger SCH 112 door een Duiteche duikboot tot zinken gebracht. De logger SCH 304 strandde nabij Zandvoort en ging verloren, evenals de schokker SCH 64. De bemanningen dezer laatste vier vaartuigen zijn allen gered. O brandwachts, 42- 39,75 37,50 36,88 36,25 35, — 36 33,— 36, — 33, — 30 34, - 33,50 33,— 32,50 32,— 31,50 i Het personeel bij de Brandweer bestond op 1 Januari 1918 Uit: Wedde. Een commandant Ie brandmeester Ie brandmeester. Drie brandmeesters, ieder Een brandmeestertelegrafist hoofdmachinist machinist telegrafist klerk schrijver Twee schrijvers Een onderwijzer Twee hoofdbrandwachts-postcommandanten, ieder. per wreek Drie hoofd brand wachts 1 e klasse, ieder Vier 2e 2e Drie 2e Twee 2e Twee hulpmachinisten, ieder p p p Een hulp-telegrafist Twee hulp-telegrafisten, ieder. n Elf Tien Tien Vier Twee Een per jaar f 7000, 3600,— 3240 2740,— 2660 2740,— 2480,— 1950,— 2220,— 1310,— 1550,— 1150 300,— n n p 1) 11 p P p p p p 11 p f) P 91 p p p p p p p p p p 91 p i a

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 167