I 11 I I j II I 171 f 5000,— f 200 1' 200,— f 250 f 500,— f 1000,— f 500,— f 2000,— f 500,— i. J- k. m. n. o. P- 9- 1 69 1 5 3 2 1 aan de Vereeniging Armenzorg door den Heer S. Edersheim aan dezelfde Vereeniging door Mevr, de Weduwe A. Wolft’, geboren R. Mendes da Costa; aan het Israëlietisch Weeshuis door dezelfde aan dezelfde instelling door den Heer B. M. v. Zuiden aan de Vereeniging „Armenzorg” door den Heer Dr. S. Baart de la Faille aan dezelfde Vereeniging door Mevr, de Wed H. J. W. van Schaijk, ge boren L. H. Bouwmeester aan de Remonstrantsch-Gereformeer- de Gemeente door den Heer Dr. S. Baart de la Faille aan dezelfde Gemeente door den Heer Mr. J. E. Henny aan de Vereeniging „Armenzorg” door den Heer P. M. Netscher h. voor de Duitsch-Evangelischen n n n n De voor godsdienstige en weldadige doeleinden krach tens machtiging aanvaarde makingen en schenkingen bestonden uit 1 Christelijk Gereformeerden 1 Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenhage 6 Scheveningen 2 Roomsch-Katholieken (met inbegrip van Scheveningen, verdeeld in vijftien parochiën) Oud-Roomschen Apostolische gemeente Hersteld Apostolische gemeente Nederlandsch-Israëlieten Portugeesch- Gedoopte Christenen 5? V n r n Tl •n n n n n n n Tl n n Tl T) 8. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 173