I, I I 174 HOOFDSTUK IX. Openbaar onderwijs. Scholen. Op 1 Januari 1918 werd in 83 openbare scholen lager onderwijs gegeven en wel in 37 scholen der 2e klasse, 16 scholen der le klasse, 29 burgerscholen voor jongens en meisjes, en 1 burgerschool voor meisjes. Bij Raadsbesluit van 4 Februari 1918 is besloten tot de verbouwing van de openbare lagere school aan de Bakkerstraat no. 59; wegens de tijdsomstandigheden is de uitvoering van dit werk voorloopig uitgesteld. Den 15 Juli 1918 is als openbare lagere school der le klasse in gebruik genomen het schoolgebouw aan de Jan van Goyenstraat ongen., in wrelke school tot dien datum enkele klassen van de school aan de Stortenbeker- straat no. 10 waren ondergebracht. Het aantal buitengewone scholen voor lager onderwijs bedroeg op 1 Januari 1918, 3. 31 Mei 1918 is geopend de buitengewone school voor Ryksschooltoez icht Inspecteur: J. C. Fabius. Districtsschoolopziener: Mr. R. van Goens. Schoolopziener in het Arrondissement ’s-Gravenhage I G. L. Kepper. Schoolopziener in het Arrondissement ’s-Gravenhage II: H. C. van Ruijven. Schoolopziener in het Arrondissement ’s-Gravenhage III: L. H. F. A. Faure. Gemeentelijk schooltoezicht. (Raadsbesluit 2 Juni 1914). Inspecteur: H. de Noo Bzn., Joan Maetsuyckerstraat 38. Spreekuren: Dinsdagavond 78 en Zaterdag 13 aan zijne woning. Onderwas, Kunsten en Wetenschappen. I. Lager Onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 176