I •ffl ft 175 Leerlingen. der openbare lagere scholen De kosten van het openbaar lager onderwijs hebben, de Hooftskade 194a de Teniersstraat 74 de Badhuisstraat 79a Réaumurstraat 43. 1918 1918 1918 1918 1918 27177 26553 26925 27031 27457 13887 13500 13685 13745 14025 13290 13053 13240 13268 13432 58 36 41 38 op Het aantal leerlingen bedroeg 1 Januari 1 April 1 Juli 1 October 31 December 92 72 52 61 lager onderwijs aan de Réaumurstraat no. 43, wraarin bereids enkele klassen van de buitengewone school voor lager onderwijs aan de Teniersstraat no. 74 waren onder gebracht. De 11 scholen, welke ten gevolge van demobilisatie door militairen bezet wTaren, zijn weder aan hare eigen lijke bestemming teruggegeven. De z.g. Belgische school, in December 1914 geopend, bleef tot 1 Augustus 1918 gevestigd in het schoolgebouw aan de Koningin-Emmakade no. 119. Aangezien dit ge bouw op dien datum aan zijn vroegere bestemming is teruggegevenwerd de school ondergebracht in de hulpschool aan de van-den-Eijndestraat. De athenaeuinafdeeling en het meisjesgesticht bleven aan de Koningin-Emmakade no. 119 (schoolwToning) gevestigd. Kosteloos werden onderwezen: op 1 December 1918: 1280 mannelijke en 1192 vrouwe lijke leerlingen, totaal 2472. Het aantal leerlingen op de buitengewone scholen voor lager onderwijs bedroeg op 31 December 1918 op de school aan: Totaal. Mannelijke. Vrouwelijke. Vrouwelyke. 77 7) n n Mannelijke. J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 177