i 177 s 21.841,70 1.458,72 594,— 1.047,50 182,29 93.000,— 4; 10.728,80 10.465,45 1.618,— 1.719,01 1.484,20 5 9.615,445 582,83 104.630,63 s 58.539,17 5 Transporteeren ƒ2.308.473,50 „Kinder- Transport ƒ1.990.965,73 Kosten van het hygiënisch schooltoezicht Kosten van het toezicht op den Gemeente lijken Handelscursus Kosten der commissiën tot wering van schoolverzuim Kosten van proeflessen, enz. Kosten der schoolbibliotheken Kosten van belooningen en eereblijken. Schoolfeestjes en -reisjes Belooning van bedienden aan scholen voor lager onderwijs Kosten van de bewerking der onderwijs- statistiek Kosten van den cursus in methodisch spreken voor het onderwijzend perso neel der openbare lagere scholen en der gemeentelijke bewaarscholen Kosten van het inrichten van zang- cursussen Kosten der buitengewone scholen voor lager onderwijs Kosten der cursussen voor de leerkrachten der buitengewone scholen voor lager onderwijs in de behandeling van ach terlijke spraakgebrekkige leerlingen Kosten van verstrekking van kinder- kleeding Subsidie aan de vereeniging voeding” Subsidie aan de Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo voor het verstrek ken, ter bevordering van het school bezoek, van voedsel aan schoolgaande kinderen, voor wie daaraan behoefte bestaat Kosten van schoolbaden p :l 12 n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 179