14 de Wethouder J. W. Albarda de afdeeling Onderwijs. Samenstelling der Com missiën: de Wethouder J. Jurriaan Kok: de afdeelingen Plaat selijke Werken en Eigendommen I, II en III. de Wethouder A. C. A. van Vuuren de afdeelingen Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister, Arbeid en Arm wezen, Gezondheidszorg en Statistiek. de Wethouder Mr. P. Droogleever Fortuvn: de af deelingen Financiën (inch Rijks- en Gemeente belastingen), Pensioenen, Verificatie en Distributiebedrijf. Vaste commissie tot het ontwerpen en herzien der verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd de Burgemeester, Voorzitter, W. Drees, Mr. J. Ankerman, Mr. A. C. Crena de Iongh, Mr. H. J. Nieboer en Mr. A. M. de Groot. Vaste commissie van bijstand in het beheer van de Gemeentefabrieken voor gas en electrieiteit: Mr. Dr. H. J. Romeijn, Voorzitter, J. J. Verburg, Prof. C. L. van der Bilt, F. W. N. Hugenholtz en J. C. Jansen. van Mr. Vaste commissie tot het ontwerpen en herzien der verordeningen, betreffende de huishouding der gemeente: Mr. G. C. J. Varen kamp, Voorzitter, F. W. N. Hugenholtz, Mr. J. Ankerman, W. A. T. de Meester en Mr. J. A. de Wilde. Vaste commissie van bijstand voor de plaatseljjke werken en eigendommen: J. JURRIAAN Kok, Voorzitter, C. L. de Konlng, J. J. L. Bourdrez, J. A. Sillevis L.Wzn. en Mr. H. J. Nieboer. L. Hoejenbos, Dr. W. W. van der Meulen, Mr. J. A. de Wilde en Mr. J. D. Verbroek. Vaste commissie van bijstand in het beheer der GemeentefinanciënMr. P. Droogleever Fortuyn, Voorzitter, D. A. J. Kessler, Mr. A. C. Crena de Iongh, k

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 17