F J 1 is li 179 I Overgeplaatst bij Raadsbesluit van 1 Juli 1918, met ingang van 1 Juli 1918, H. Hofkamp, hoofd der openbare lagere school aan de Jan van Goyenstraat ongen. naar de openbare lagere school aan de Stortenbekerstraat no. 10 by Raadsbesluit van 12 Augustus 1918, met ingang van 1 September 1919, W. H. Waanders, hoofd der openbare lagere school aan de Dibbetsstraat no. 75, naai de openbare lagere school aan den Zuidwal no. 65; bij Raadsbesluit van 7 October 1918, met ingang van 14 October d.a.v., J. W. van Bellen, hoofd der openbare lagere school aan de Vijzelstraat no. 121, naar de openbare lagere school aan de Dibbetsstraat no. 75. Eervol ontslagen: bij Raadsbesluit van 4 Maart 1918, met ingang van 25 Maart d.a.v., H. v. d. Jagt, als hoofd der openbare lagere school aan de Nieuwe Schoolstraat no. 22a; bij Raadsbesluit van 19 November 1917, met ingang van 1 September 1918, P. Poot, als hoofd der openbare lagere school aan den Zuidwal no. 65. Ambtswoningen bij scholen. Achterstaande tabel geeft een overzicht van de ambts woningen, aan openbare lagere scholen verbonden. Hoofden van openbare lagere scholen. In het personeel der hoofden van openbare lagere scholen hadden de volgende veranderingen plaats: Benoemd tot hoofd bij Raadsbesluit van 7 Januari 1918, met ingang van 22 Maart 1918 aan de openbare lagere school aan den Zwarteweg no. 636, W. A. van Zant, hoofd eener school te Arnhem; bij Raadsbesluit van 12 Augustus 1918, met ingang van 27 Augustus 1918, aan de openbare lagere school aan de Nieuwe Schoolstraat no. 22a, F. Hoogland, onder wijzer aan de openbare lagere school aan deHaagsche straat no. 38en aan de openbare lagere school aan de Stortenbekerstraat no. 10, J. J. Richmond, onderwijzer aan de openbare lagere school aan de Wouwerman- straat no. 7. •’’S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 181