I N I '1 «I 185 Wintercursus van 1 October1 April. Wintercursus van 1 October1 April. 2. voor Meisjes (wintercursus), gevestigd in de openbare lagere scholen aan: de Korte-Lombardstraat 4 den Zwarteweg 63& de Zusterstraat 121 de Hoefkade 99 de Schelpkade 27 de Duinstraat 10 De cursussen voor het personeel van eerstgenoemde scholen zijn den 25 November 1918 aangevangen. Herhaling sanderwij8. De volgende herhalingsscholen waren geopend: A. Herhalingsscholen voor meisjes, bedoeld in het 3e lid, sub 4° van artikel 17 der wet Lager Onderwijs. Deze scholen werden niet geopend, wijl zich daarvoor geen leerlingen hadden aangemeld. B. Herhalingsscholen voor jongens (zomercursus). Deze waren gevestigd in de openbare lagere scholen aan de Hoefkade no. 101 i Van Damstraat no. 1 i Geopend van 1 April1 October. C. Herhalingsscholenaansluitende aan de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs, der le en der 2e klasse, en aan de met deze scholen gelijk te stellen bijzondere scholen. 1. voor jongens (wintercursus), gevestigd in de open bare lagere scholen aan: de Ammunitiehaven 10 1 de De Vliegerstraat 21 de Kerkstraat 13 de Sirtemastraat 179 de van-Dijckstraat 55a de Badhuiskade 27. Aan de school aan de Badhuiskade no. 27 werd van 1 April— 1 October onderwijs gegeven op 2 avonden per week.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 187