188 Gemeentelijke Handelscursussen. (Raadsbesluiten van 10 Dec. 1906 en 4 Juni 1918). Gemeentelijke HandelscursusLaan v. Meerdervoort no. 57. Directeur: Mr. H. J. Zijlstra. Aantal leerlingen op 31 Dec. 1918: Voorbereidende cursus: 202 Hoofdcursus 162. Aan de gezamenlijke Handelscursussen zijn werkzaam aan de Hoofdcursussen: 30 leeraren; aan de Voorbereidende cursussen: 35 leeraren. Gemeentelijke Handelscursus, Waldeck-Pyrmontkade no. 5. DirecteurK. Goudswaard. Aantal leerlingen op 31 Dec. 1918: Voorbereidende cursus: 212 leerlingen, waarvan 200 de lessen in snelschrijven volgden. Hoofdcursus: 161 leerlingen. Bij besluit van den Gemeenteraad van 4 Juni 1918 is in beginsel besloten tot splitsing van den bestaanden Handelscursus in twee of drie op zichzelf staande inrichtingen; elk bestaande uit een voorbereidende- en uit een hoofdcursus. Het groot aantal leerlingen, dat zich vooi' den cursus 19181919 aanmeldde, maakte de splitsing in drie zelfstandige cursussen noodzakelijk. De Gemeentelijke Handelscursussen zijn thans ge vestigd in de gebouwen aan het Westeinde no. 47, de Waldeck Pyrmontkade no. 5 en de Laan van Meerder voort no. 57. Gemeentelijke Handelscursus, Westeinde no. 47. Directeur: R. P. G. Hameetman. Aantal leerlingen op 31 Dec. 1918: Voorbereidende cursus: 212; Hoofdcursus 165. Aan deze inrichting is het onderwijs in machine- schrijven en de administratie voor de drie scholen gecentraliseerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 190