190 Vanwege de 2135 1603 3668. 2839. 10013 9792 9356 9971 Werkschoten. Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in Handenarbeid" -werd in hare school voor hoofd der school aan de v. d. Duynstraat no. llu ver vangen door G. van Kasterenen met ingang van 15 November 1918 is mejuffrouw W. M. van Well, hoofd der school aan de Brandstraat no. 85a vervangen door mejuffrouw A. M. E. Groot. Geopend met ingang van 7 November 1918 de school aan de Lange Lombard straat no. 35a, hoofd mejuffrouw J. E M. J. Brinkman. In Arrondissement ’s-Gravenhage III, 32 scholen. Opgeheven met ingang van 1 April 1918 de school aan de Juliana van Stolberglaan no. 2a. Verplaatst met ingang van 1 Januari 1918 naar de Juliana van Stolberglaan no. 67/69 de school, tot dien datum gevestigd aan het Louise de Colignyplein no. 21. Geopend met ingang van 18 Juni 1918 de school aan de van Boisetstraat no. 1 (hoek Westduinweg); hoofd der school, C. Verspuy. Met ingang van 10 Februari 1918 is mejuffrouw G. C. v. d. Haas, als hoofd der school aan de Koninginne gracht no. 26 vervangen door mejuffrouw M. P. v. d. Wilde. Met ingang van 1 Juni 1918 is mejuffrouw A. J. Verdam, hoofd der school aan de Scheveningsche weg no. 37 vervangen door mejuffrouw H. J. Doove; en met ingang van 1 September 1918 is N. A. M. Peters, hoofd der school aan den Z. O. Binnensingel no. 66 vervangen door P. D. H. Draper. Leerlingen. Het getal leerlingen der bijzondere scholen bedroeg op 19369. 19763. 31 December 1917 31 1918 31 December 1917 31 1918 van wie kosteloos onderwezen werden op: Vrouweiyke. 1533 1236 n Mannelijke. Totaal. Mannelijke. Vrouwelijke. Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 192