0 I I 191 van School voor Volwassenen de Vereeniging „School voor Volwassenen”. (Secretariaat: Bentinckstraat 160.) (Opgericht 1881). Aantal onderwijzers en onderwijzeressen: 6. Voor ambachtsonderwijs 2 leerkrachten. Aan het einde van 1918 waren in verpleging 15 jongens en 12 meisjes, allen inwonendterwijl het aantal uit wonende leerlingen 11 jongens en 4 meisjes bedroeg. Getal leerlingen, gedurende den cursus 19171918, 82, namelijk 28 vrouwen en 54 manen. Getal onderwijzers vier. Gemeentelijk subsidie f 600, Internaat. Geneeskundig opvoedingsgesticht voor zwakzinnige en achter lijke kinderen {voormalig Idiotengesticht'). (Internaat Morsestraat 9, hoek Beeklaan). SchoolBeeklaan no. 443. Directeur C. de Bruin. Handenarbeid”(Huisvlijt), gevestigd in het gemeente- gebouw Wagenstraat no. 119, een jaarcursus gegeven. Het onderwijs werd gegeven door vier onderwijzers met hoofdakte (art. 11b Wet Lager Onderwijs). De nieuwe cursus in September 1918 ving aan met 83 betalende en 142 nietbetalende leerlingen. Het aantal onderwijzers bedroeg 4. Het gemeente-subsidie bedroeg f 1000, Het Bestuur der Vereeniging is samengesteld uit: mej. Wr. Booms, presidente, Mr. F. L. Kleijn, secretaris, F. N. de Charro van Kempen, penningmeester, en mej. A. Kalff. De cursus in kartonnage en houtarbeid aan de school van het Departement tot Nut van ’t Algemeen aan de de-Ruijterstraat werd bezocht door 80 leerlingen. Het onderwijs wrerd in 4 afdeelingen gegeven op Woensdag middag, telkens tweemaal l’/2 uur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 193