193 „Eerste Nederlandsche Buitenschool” Volksu nicer site it. {van de Vereeniging ^Volksuniversiteit" te 's-Gravenhage). (Opgericht 27 Mei 1916). Secretariaat: Hooge Nieuwstraat no. 4a. {nabij den PompstationsiregBcheveningen). (Hoofd der school J. J. Wagner). In deze school worden uitsluitend kinderen opgenomen, welke aan jeugd-tuberculose lijden. De school heeft zomer- en winterverpleging, beide met onderwijs. Met de leiding van het onderwijs is een onderwijzer in het bezit der hoofdakte belast. 191 van Vereeniging en, behoorende tot Industrieëlen Middenstand). (Opgericht 1915). Secretariaat: Koninginnegracht no. 109. Directeur: Dr. J. A. Nederbragt. De cursusduur is acht maanden. Voor het cursusjaar 19181919 hebben zich 700 leer lingen aangemeld. Lesgeld f 10,voor z.g. middenstanders en f 5, voor magazijn- én kantoorpersoneel. Subsidie der Gemeente voor den cursus 19171918, ten hoogste f 2000, De leergangen, welke in onderscheidene gemeente lokalen en particuliere gebouwen worden gegeven, wer den in October 1918 aangevangen. Het programma bestond uit 50 leergangen, waarvan Handelscursus voor den Middenstand. {van den Bestuurdersbond den Handeldrijvenden en 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 195