197 Gemeentelijke Schoolbioscoop. (Hoefkade no. 602). R ijksno rmaaUessen. Directeur'J. M. Prins. De Rijksnormaallessen worden gegeven in de school gebouwen aan de Bakkerstraat no. 59, de Korte Lombard- Inrichtingen tot Opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen. De voorstellingen van deze bioscoop worden beurte lings door de leerlingen van de hoogste klassen der openbare scholen bijgewoond. De exploitatie van de schoolbioscoop is opgedragen aan het bestuur van de vereeniging nhet Museum ten bate van Onderwijs”. Directeur is D. van Staveren. Het aantal scholen, waarvan leerlingen van het school- kinderenbad aan de Nieuwe Havendwarsstraat no. 2 gebruik maken, bedraagt 14, terwijl de leerlingen van 7 scholen in het schoolkinderenbad aan de Hemster- huisstraat no. 154 baden. Het schoolbad aan de Réaumurstraat no. 43 werd voorloopig alleen bezocht door de leerlingen der school van dien naam. De Commissie van Toezicht op de gemeentelijke schoolbaden bestond op 31 Dec. 1918 uit de volgende leden: J. de Vries, hoofd der school aan de Hoef kade no. 101G. Middelburg, onderwijzer aan de openbare lagere school aan de Nieuwe Havendwarsstraat no. 6 (secretaris); mej. A. Kniphorst, onderwijzeres aan de openbare lagere school aan de Vlietstraat no. 10; S. de Vries, hoofd der openbare lagere school aan de Hemster- huisstraat no. 154, mej. H. Witte, onderwijzeres aan die school, mej. J. Martens, onderwijzeres aan de buiten gewone school voor lager onderwijs aan de Réaumur straat no. 43, en W. P. Blokpoel, onderwijzer aan laatstgenoemde school. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag van de Commissie onder no. 38, in de Bijlagen opgenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 199