16 I De Gemeenteambtenaren zgn 6000 Het personeel der Gemeentesecretarie. Hoejenbos, Mr. J. Ankerman, M. M. Coitvée Jr., J. A. Sillevis L.Wzn. en J. H, de Kleer. Eervol ontslag op verzoek werd verleend aan: den referendaris: Mr. A. Jonker, met ingang van 16 October Gemeentesecretaris, Jhr. Mr. M. van Reenen Gemeenteontvanger, Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland f 6500 Commissie tot het onderzoeken van bezwaarschriften, bedoeld in art. 35 der Verordening op de heffing eener plaatselijke directe belasting naar het inkomen: D. A. J. Kessler, Voorzitter, W. A. T. de Meester, Mr. G. C. .1. Varenkamp, J. H. de Kleer, J. J. van Langen, M. van Steenbergen en Dr. W. C. A. Baron van Vredenburch. Vaste commissie van bijstand in het beheer van de zaken betreffende de Openbare Gezondheid en het Ge meenteziekenhuis: A. C. A. van Vuuren, Voorzitter, L. Hoejenbos, Mr. G. C. J. Varenkamp, Mr. L. N. Rooden- burg, J. R. Snoeck Henkemans, C. L. de Koning en A. Harms. Vaste commissie tot voorlichting van den Gemeente raad bij het nemen van besluiten op de bij dien Raad ingestelde beroepen, bedoeld in art. 22 juncto artikel 21 der Bouw- en Woonverordening (Verz. no. 8 van 1906): R. A. van Sandick, Voorzitter, J. H. de Kleer en J. J. L. Bourdrez, leden, en Mr. L. N. Roodenburg, Dr. W. A. C. Baron van Vredenburch en Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deijnoot, plaatsvervangende leden. Vaste commissie van bijstand in het beheer van de zaken, betreffende de Brandweer: de Burgemeester, Voorzitter, M. M. Couvée Jr., C. D. Wesseling, W. P. G. Helsdingen en W. A. T. de Meester. c. Tl d. Jaarwedde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 19