i I 199 Bijzondere kweekscholen zijn nog: de kweekschool van de St. Willibrordusvereeniging (Oude Molstraat 37) met 7 onderwijzeressen, 2 onder wijzers en 57 vrouwelijke leerlingen; de bijzondere normaallessen voor onderwijzers van de St. Vincentiusvereeniging (Westeinde 99) met 12 onder wijzers en 26 mannelijke leerlingen; de bijzondere R.-K. Normaallessen aan de Kerklaan no. 1. Aantal onderwijzers 11; aantal leerlingen 11; de kweekschool van het Haagsch Genootschap, Antho nie Duyckstraat no. 126. Aantal onderwijzers 9; aantal onderwijzeressen 5. Getal leerlingen op 15 Januari 1918: 10 mannelijke en 73 vrouwelyke. De Rijkssubsidie bedroeg f 16248, de bijzondere normaalschool aan de Beeklaan no. 445. Aantal onderwijzers 19 en eene onderwijzeres. Aantal leerlingen 43 mannelijke en 71 vrouwelijke. Ook wordt onderwijs gegeven in Fransch, Duitsch, Engelsch, wis kunde, hygiëne, gymnastiek en handwerken. Rijks subsidie f 9800, Bedrag van het schoolgeld: klasse 1 en 2, f 30, klasse 3 en 4, f 40,’sjaars. Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, genaamd „Christelijke Kweekschool,’' door de regeering erkend en gesubsidieerd als bijzondere kweekschool. Zij is gevestigd in het gebouw Galvanistraat no. 118. De lessen worden gegeven door 8 onderwijzers en een onderwijzeres. Het aantal kweekelingen op 15 Januari 1918, bedroeg 78 (19 mannelijke en 59 vrouwelijke). Aan de inrichting is verbonden een cursus tot opleiding voor de hoofdakte, waarvan de lessen insgelijks gegeven worden door het personeel van genoemde kweekschool. De Rijkssubsidie bedroeg f 13494, Het 3 17 96 getal mannelijke onderwijzers bedroeg 15 n n n vrouwelijke mannelijke leerlingen vrouwelijke Het Rijkssubsidie bedroeg f 15225,38s. Het schoolgeld per cursus bedroeg per leerling f50, f 25,— of nihil. r> n T) n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 201