202 1. 4. 5. 6. 11. 12. 7. 8. 9. 10. 2. 3. 4284, 3919. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag van de Commissie van Toezicht op de door de gemeente gesubsidieerde bewaarscholen, dat onder no. 60 der bijlagen is opgenomen. De Commissie van Toezicht op bijzondere bewaar scholen, aan welker bestuur of hoofd een bijdrage in Bijzondere bewaarscholen. Aan de bijzondere bewaarscholen bestond het per soneel uit: 30 hoofden, 74 onderwijzeressen, 88 kweekeïingen en helpsters. Aan de na te noemen besturen en de na te noemen hoofden van bijzondere bewaarscholen was een bijdrage uit de gemeentekas verleend: Het Bestuur der ’s-Gravenhaagsche Bijbel veree- niging. Het Bestuur der Wijkvereeniging „Eben Haëzer”. Het Bestuur der Bewaar- en Handwerkschool „Samuel”. Het Bestuur der Stichting „Onze Lieve Vrouwe Ter Nood”. Het R.-K. Parochiaal Kerkbestuur der Parochie van de H.H. Engelbewaarders. Het Bestuur van het Genootschap tot opvoeding, gevestigd te Roosendaal (N.-B.). Het Bestuur der Vereeniging „Licht Liefde Leven”. Het Bestuur der St. Willibrordusvereeniging. Mevrouw' Delgman, geb. J. W. Boevé. De Commissie van Regenten voor de Bewaarschool der Nederduitsch-Hervormde gemeente. Het Kerkbestuur der Parochie van den H. Antonius Abt, te Scheveningen. Het Bestuur van het Fonds van Liefdadigheid voor R.-K. Op de bijzondere bewaarscholen bedroeg het getal leerlingen op 31 December 1917 31 1918

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 204