206 en C'. Hoogere Burgerschool coor meisjes aan het Bleijenhurg. Directrice: Mej. Dr. I. M. Graftdijk. Het schoolgebouw is gevestigd aan het Bleijenburg. De 14 leerlingen, die uit de 6de klasse A het eind examen der Hoogere Burgerscholen, met 5-jarigen cursus hebben afgelegd, slaagden op een na. Aan 18 leerlingen werd aan het einde van den cursus Overzicht van den uitslag der toelatingsexamens voor de eerste klasse der Hoogere Burger Scholen, met vyf- en met driejarigen Cursus in 1918. Voor het examen hebben zich aangemeld 574 candi- daten n.l. 432 jongens en 142 meisjes. Van dezen hebben zich teruggetrokken 61 candidaten n.l. 47 jongens en 14 meisjes. Zonder examen zijn toegelaten 321 candidaten n.l. 233 jongens en 88 meisjes. Na afgelegd examen zijn toegelaten 88 candidaten n.l. 72 jongens en 16 meisjes. Afgewezen zijn 103 candidaten n.l. 79 jongens 24 meisjes. B3. Hoogere Burgerschool, met 5-jarigen cursus, aan de Waldeck-Pyrmontkade no. 5. (Directeur: Dr. J. F. Haverman.l Van deze school namen 46 leerlingen aan het eind examen deel, die allen het diploma verkregen, zijnde 41 mannelijke en 5 vrouwelijke leerlingen. Aan schoolgeld werd ontvangen f 29.825, B2. Hoogere Burgerschool, met 5-jarigen cursus, aan de Stadhouder sla an. (Directeur: Dr. G. J. M. Coolhaas.) Aan bovengenoemd eindexamen namen 44 leerlingen dezer school deel, van wie 40 bet getuigschrift verkregen en wel 33 mannelijke en 7 vrouwelijke leerlingen Aan schoolgeld werd ontvangen f 33.050, K

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 208