17 de commiezen: Mr. G. J. Hoetink en'W. T. Wijthoff, resp. met ingang van 1 Juli en 15 Augustus; de adjunct- commiezen: Mr. A. VAN DER Hoop, W. van Gilst en H. Spek, resp. met ingang van 1 November, 1 Mei en 1 Aprilaan de eerste-klerkenR. Fries en B. Ni.thoff Jr., resp. met ingang van 1 September 1918 en 1 Januari 1919; aan de tweede-klerken: P. VAN Ede van de Pals, A. J. J. Bachoffner, J. A. Kraan, C. L. H. van der Steen en A. F. G. A. Zandvliet, resp. met ingang van 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Augustus en 1 December aan de schrijversR. J. de Vries, S. de Lugt, W. C. Bovelander, W. G. Schwencke, N. van der Valk en B. van Vliet, resp. met ingang van 11 Februari, 1 April, 1 Juli 1918, 1 Januari 1919 en 1 Januari 1919, en aan den ambtenaar voor crisisdiensten bij de afd. Militaire Zaken: J Doorewaard. De adjunct-commies G. H. J. Berckenkamp en de tweede-klerk J. B. van Aerde zijn resp. 1 Juni 1918 en 1 Januari 1919 in anderen dienst overgegaan. Definitief werden benoemd: tot commies: S. J. VAN DER Meulen, met ingang van 1 Juli; tot adjunct-commies H. L. Kooper, H. van Rees, F. Kruük en J. van Wijk, resp. met ingang van 1 April, 1 Juni, 1 Juli en 15 Augustus; tot eerste-klerkW. Los, met ingang van 1 Februari; tot tweede-klerkE. M. van Beekom, J. A. Rolvink, A. Stuivenberg, W. H. Morel, H. J. ten Haghuis, J. H. A. Schoevers en R. W. Wernecke, resp. met ingang van 1 Februari, 1 Februari, 1 Mei, 15 Juni, 9 October, 15 October en 1 November; tot controleur le klasse: J. C. VAN DE Rovaart, met ingang van 1 Juli; tot schrijver: J. E. de Jong, met ingang van 15 Januari; J. H. A. Jacobs, met ingang van 21 Februari; K. C. van Waalwijk, met ingang van 22 Februari; G. M. Serverus, met ingang van 6 Maart; W. S. VAN Schagen en A. Drevijn, met ingang van 1 April; W. G. Schwencke, A Aarts en R. H. Blomsma, met ingang van 16 April; D. de Jongh, met ingang van 1 Mei; L. Schulling, met ingang van 15 Mei; H. Aaldriks, met ingang van 14 Juni; J. H. S. Wijthoff en C. A. J. Parlevliet, met ingang van 18 Juni; H. F M. Vorst, A. L. de Zwaan, R. van Spronsen en K. J. de Bruun, met ingang van 1 Juli; M. L. van Doornewaard, met ingang van 16 Juli; W. E. Fëil, d 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 20