209 Middelbare School voor Handel en Administratie. (Sweelinckstraat no. 17). Aantal leeraren: 24 mannelijke en ééne vrouwelijke. Aantal leerlingen: 195 mannelijke en 17 vrouwelijke. R.-K. Lyceum voor meisjes. Geopend 14 September 1915. (van het Kerkbestuur van den H. Antonius, Abt). Amaliastraat no. 13. Rector: Dr. H. A. J. van Swaaij. Het Lyceum omvat een Gymnasium, een zesjarige en een vijfjarige Hoogere Burgerschool. Het College van Curatoren bestaat uit de volgende personen Mr. R. B. Ledeboer (Voorzitter), mevr. A. Steenhoff Smulders (Onder-Voorzitster), Prof. Dr. Alph. Steger (Secre taris), mevr. M. LoeffSweens, Jhr. Mr. O. F. A. M. van Nispen tot Sevenaer, Prof. Dr. C. H. H. Spronck, Mr. A. I. M. J. baron van Wijnbergen. „Het Nederlandsche Lyceum”. (Willemstraat 40). Rector: Prof. R. Casimir. Het onderwijs omvat de vakken, noodig tot voorbe reiding van de studiën aan de Universiteit en aan de Technische Hoogeschool, benevens slöjd en gymnastiek. Het Directorium bestaat uit de heeren J. W. Ijzerman, Voorzitter), E. L. C. Schift', J. H Kan, Jhr. Mr. V. A. Six, Mr. J. A. G. Verspyck Mijnssen (Secretaris), E. Deen, Mr. W. C. Wendelaar en Mevr. J. C. van BeresteynFrowein. Het Curatorium uit de heeren: Mr. J. Limburg (Voor zitter), Dr. H. Cannegieter Tzn., Dr. J. H. Gunning Wzn., Dr. C. Lely, Prof. Dr. H. A. Lorentz, Dr. W. Noolen, Jhr. A. Loudon, Mr. W. C. Wendelaar (Secretaris). Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag van Curatoren, opgenomen onder bijlage no. 48. 14 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 211