211 2e Avondteekenschool. Directeur: Th. A. H. van Harderwijk (tijdelijk). Aan de school zijn verbonden een Directeur en 28 leeraren. Bij den aan vang van den cursus zijn toegelaten 339 leerlingen, waarvan 234 tot de Avondteekenschool en 105 tot de cursussen voor volwassenen. Het schooljaar, dat 1 April 1918 aanving, begon met 305 leerlingen. De school genoot subsidiën van het Rijk tot een bedrag van f20.500,van de provincie Zuid-Holland f 3.707,80, van de gemeente 's-Gravenbage f 20.500, 1 2 9 2 le Avondteekenschool. Directeur: Th. A. H. van Harderwijk. Aan deze school zijn verbonden een Directeur en 20 leeraren. Bij den aan vang van den cursus zijn toegelaten 481 leerlingen, waarvan 258 tot de Avondteekenschool en 223 tot de cursussen voor volwassenen. De subsidiën bedragen f6000,— van het Rijk, f 1500, van de Provincie en f 10.000,van de Gemeente. Industrieschool voor meisjes (van Diemenstraat no. 209). Directrice: mej. M. W. Arbeiter. Aan deze school gaven, behalve de directrice, 22 vaste leeraressen en een leeraar onderwijs. De cursus 19181919 ving aan met 243 leerlingen. Van de leerlingen verkregen: 12 het schooldiploma in boekhouden; diploma boekhouden van de Vereen, van Leeraren; Federatie; schooldiploma voor costuumnaaien behandeling der wasch; Avondteekenscholen met practische en vervolgcursussen en cursussen voor volwassenen, verbonden aan de Ambachtsscholen. TJ n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 213