I i I 212 8 de akte voor nuttige handwerken L.O.; Staats- 9 fraaie f examen 6 diploma leerares lingerie-naaien, van de Vereeniging van Hoofden van Industriescholen. De school genoot van gemeentewege een subsidie van f 11.250,van de Provincie f 4425,van het Rijk f 18.626,72. s-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes. (Louise Henriëttestraat no. 10.) Directrice: mej. A. Berghuis. Het getal leerlingen der volledige opleidingen bedroeg 318 in Januari 1918 en 339 in December 1918. Voorts waren op dien datum geplaatstin de voorbereidende klassen 70 in Januari 1918 en 96 in December 1918; in de fröbelklassen 4 en in de verschillende cursussen 276 leerlingen. Aan de school waren verbonden 4 manne lijke en 43 vrouwelijke leerkrachten. Vanwege de gemeente werden kosteloos geplaatst 21 leerlingen. De school genoot een subsidie van de Gemeente van f 31.980,van de Provincie van f 5000,en van het Rijk van f 21.000,—. 1olkshuishoudschool „St. Agnes” (van het R.-K. Kerkbestuur der Parochie van den H. Antonius-Abt). (Kerklaan 1, Scheveningen). De cursus vangt aan den eersten October en duurt 6 maanden. De lessen worden des avonds tusschen 6 en 8’/2 uur gegeven. Getal leerlingen 20, aantal onderwijzers 2 mannelijke en 4 vrouwelijke. Subsidie der Gemeente f 350,van de Provincie f 150,en van het Rijk f 700, Huishoudschool „Laan van Meerdervoort” (Laan van Meerdervoort 207). Directiemej. A. H. v. Anrooij en mej. H. M. S. J. de Holl. Gedurende den cursus 19171918 werd de school bezocht door 469 leerlingen, waarvan 102 voor de vol- I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 214