18 I één jaar. r y met ingang van 30 Juli; W. de Vru, met ingang van 1 September; F. J. Meijborg, met ingang van 3 Sep tember; W. J. G. Niessen, met ingang van 1 October; P. J. Merkelbagh, met ingang van 9 October; A. W. van de Poll, met ingang van 15 October; A. F. J. van dén Bogert, met ingang van 1 November; S. vander Kodde, met ingang van 1 December, en M. P. L. Evers, met ingang van 1 Januari 1919; tot concierge: J. A. W. Moor, met ingang van 1 Februari en L. Wilmot, met ingang van 1 Decembertot bode: B. Viaene, met ingang van 1 Maart en W Lanting, met ingang van 1 April, die allen aanvankelijk waren benoemd voor den tijd van één jaar. Bevorderd werden: tot adjunct-commiesJ. J. W. A. van der Vet en J. C. Hümme, met ingang van 1 April-, tot eerste-klerkC. D. W. van Schaick, met ingang van 1 Juni en tot tweede-klerk: Th. M. Warmenhoven, met ingang van 1 Juli. Benoemd werdentot commies: W. Kleijn Molenkamp en Mr. G. Jansen, resp. met ingang van 16 Juni en 1 Juli; tot adjunct-commiesMr. A. van der Hoop en Jhr. E. K. G. Falk, resp. met ingang van 15 Mei en 1 November; tot eerste-klerk: L. v. D. Wulp, F. Mojet en J. H. M. Lüneman, resp. met ingang van 1 Sep tember, 1 Januari 1919 en 1 Januari 1919; tot tweede- klerk: J. H. Kuupers, B. van Vliet, J. J. Hooft van Huijsdijnen en P. Willink, resp. met ingang van 1 Juli, 15 Juli, 10 Juni en 15 Augustus; tot controleur bij het BevolkingsregisterN. van der Valk, met ingang van 1 Januari 1919; tot schrijver: M. P. L. Evers, met ingang van 1 Januari; L. W. ’t Hart, met ingang van 1 April; E. Eerhard en W. L. M. Kers, met ingang van 16 April; J. 0. Hoek, met ingang van 1 Mei; E. M. W. Vermeeren en A. A. Elzerman, met ingang van 4 Juni; L. J. H. Kuupers, met ingang van 24 Juni; M. W. G. A. A. Bouman, met ingang van 30 Juni; J. K. Meijer, M. B. Kerner, J. Gerritsen, A. A. Wijn bergen en J. J. M. van den Dool, met ingang van 1 Juli; B. van Vliet, met ingang van 15 Juli; A. Nieuwenhuis, met ingang van 28 December en H. A. Berloth, E. van Ede en A. P. van der Sande, met ingang van 1 Januari 1919, allen voor den tijd van I k.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 21