18 Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 Januari 1919. W. J. Th. Koüwenhoven, Voorzitter. Joh. H. Koert, Secretaris. 1, 2 en 4 overwegend hoog. De Commissie meent te mogen opmerken, dat deze rubrieken moeielijk van elkaar zijn te scheiden en »’t groote aantal gevallen veelal veroorzaakt werd door de distributiemaatregelen. 63 (4e Afd.) VERSL. V. D comm. t. wering V. schoolverz. E. Sedert het bestaan der Commissie zijn door haar op geroepen 4093 personen, waarvan 3974 voor relatief-, 119 voor absoluut verzuim. Hiervan zijn verschenen voor de Commissie 2231 personen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2219