63 Neen. Gewone: 18. Buitengewone: 1. Absoluut. 1. Uit welke leden was de Com missie op 31 December samen gesteld? ÏI 24 III 37 4. Op welken dag worden de ge wone vergaderingen gehouden en hoe laat vangen deze aan? 1. J. Pelser 2. W. Engels 3. J. A. H. de Voort 4. G. Hogenbirk 5. Mr. A. M. de Groot 6. W. van Straaten Jr I 7. A. G. Vliek 1919 1919 1919 1919 1919 1920 1919 JAARVERSLAG der Commissie tot wering van Schoolverzuim, 5e Afdeeling, over het jaar 1918. Vergaderlokaal Zwarteweg. Woensdag, des avonds te 8 uur. 3. Hoeveel gewone en hoeveel buitengewone vergaderingen werden er in den loop van het jaar gehouden? 5- Hoeveel kennisgevingen van relatief èn hoeveel van abso luut schoolverzuim kwamen ter behandeling uit elk Arrondis sement bij Uwe Commissie in? (Art. 20, 2 leerplichtwet.) Relatief. Arrondissement ’s-Gravenhage I 1 Idem Idem 2. Hadden er in den loop van dit jaar in de samenstelling der Commissie veranderingen plaats? Zoo ja, welke? I 0 0 0 Jaar van aftreden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2220