63 (5e Afd.) versl. v. d. comm. t. wering v. schoolverz. VERZAMELSTAAT uit de presentielijsten der Commissie tot wering van schoolverzuim in de 5e Afdeeling (Art. 10 Huish. Reglement). 6 6 b 5 4 6 5 6 5 6 6 5 5 4 5 4 5 5 5 1 AANWEZIG. AFWEZIG. VERGADERING VAN Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 Januari 1919. A. G. Vliek, Voorzitter. W. Engels, Secretaris. 22 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 23 Januari 13 Februari 26 13 Maart 27 17 April 24 8 Mei 22 12 Juni 26 10 Juli 24 14 Augustus 28 25 September 9 October 23 13 November

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2223