63 1921 Neen. Gewone: 10. Buitengewone: geene. Absoluut. geen III 16 1. Uit welke leden was de Com missie op 31 December samen gesteld? 1919 1919 1919 1919 .1919 1. A. Eyekelhof 2. W. J. Schouten 3. J. H. G. Roel 4. G. van Meeuwen 5. D. Sluimer 6. T. M. J. A. Ottes 1919 7. G. W. Jonge jan 4. Op welken dag worden de ge wone vergaderingen gehouden en hoe laat vangen deze aan? JAARVERSLAG der Commissie tot wering van Schoolverzuim, 6e Afdeeling, over het jaar 1918. Vergaderlokaal Openb. Lag. School aid Nieuwe Schoolstraat 22a. Donderdag, des avonds te 7% uur. 5- Hoeveel kennisgevingen van relatief en hoeveel van abso luut schoolverzuim kwamen ter behandeling uit elk Arrondis sement bij Uwe Commissie in? (Art. 20, 2 leerplichtwet.) 3. Hoeveel gewone en hoeveel buitengewone vergaderingen werden er in den loop van het jaar gehouden? 2. Hadden er in den loop van dit jaar in de samenstelling der Commissie veranderingen plaats? Zoo ja, welke? Relatief. Arrondissement ’s-Gravenhage I 6 Idem II Idem Jaar van aftreden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2224