I AFWEZIG. VERGADERING VAN Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 Januari 1919. r i AANWEZIG. A. Eijckelhof, Voorzitter. G. van Meeuwen, Secretaris. 26 63 (6e Afd.VERSL. V. D. comm. t. wering V. schoolverz. VERZAMELSTAAT uit de presentielijsten der Commissie tot wering van schoolverzuim in de 6e Afdeeling (Art. 10 Huish. Reglement). i 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 6 5 6 5 6 6 7 5 6 6 24 Januari 28 Februari 28 Maart 23 Mei 13 Juni 27 25 Juli 26 September 10 October 12 December

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2227