r 125 203 47 25 en 247 127 47 47 21 230 229 237 26 165 128 253 244 1 3 23 200 229 226 211 154 153 153 27 166 228 228 Armenzorg door de Vereen, v. d. H. Vincentius v. Paulo 232 Armwezen Arti et Industrise (Vereeniging) Avondschool, verbonden aan de Ambachtsschool Baden (Zee-) Bankinstellingen, zie Kamer van Koophandel en Fabrieken. Bank van Leening (Verslag van den staat der), Bijlage 28. Bedrijven (Inrichtingen, in verband staande met de uit oefening van handel en andere) Begrooting (Gemeente-) Belastingen (Inspecteurs der) (Inkomstenbelasting), Bijlage 10. Belastingverordeningen Bescherming van dieren (Vereeniging tot) Beschoeiingen en kaaimuren, Bijlage 16 F. Besmettelijke ziekten, zie (Jntsmettingsdienst en. Bestedelingenhuis, zie Armbestuur. Beteelde gronden (Opgave der) Bevolking (Loop der) (Registers van) Bevolkingsregister (Controleurs by het) Bewaarscholen, Bijlage 56 en (Cursus tot opleiding onderw. aan), Bij lagen 57 en 58 en (naamlijst van onderwijzeressen aan de Gem.-) Bijlage 61. - (Gesubsidieerde bijzondere), Bylage 60. Bewaarschool-akte-examens, Bylage 59. Bezoldiging onderwijzend personeel182 Bibliotheek, (Gemeente-arehief en), Bylage 24b en (Openbare Leeszaal en) Bylage 45A. der H. Vincentiusvereeniging. der My. tot Nut van ’t Algemeen Bioscoopcommissie (Verslag van de Gem.), Bylage 32B. Bioscoop (Gem. School-) Bylage 64. Blindenfonds (Kolff’s) Blindeninrichting Blauwe Kruis” (Vereeniging „Het) Boden (Gemeente) Bouw- en Woningtoezicht, Bylage 30 en 30 A. Brandweer (Verslag omtrent de), Bylage 29. (Personeel by de) Bronovo (Diaconesseninrichting) Broodfabrieken ALPHABETISCH REGISTER. II Bladz. v. h. verslag. Baden (School-), Bylagen 88 en 38A en Badinrichtingen Begraafplaatsen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2237