i ALPHABETISCH REGISTER. I 157 203 S 24 M 5» M 99 99 99 99 99 99 99 Controleurs bij het Bevolkingsregister Coöperatieve Vereenigingen Credietinstellingen, zie Kamer v. Koophandel en Fabrieken. 99 99 99 99 99 99 216 208 230 238 13 23 251 185 184 187 193 215 13 in Bladz. v.h. verslag. 201 208 14 Bruggen, Bijlage 16 F. Buitengewone herhalingsscholen Buitengewone scholen voor L. O., Bijlage 55 en Buitengewone herhalingsscholen Buitenschool Bureau voor vakopleiding Burgemeester en Wethouders (College van) Burgerlek armbestuur (Verslag van het), zie Armbestuur. Burgerlijken Stand (ambténaren van den)3 (Registers van den)2 Bijzondere bewaarscholen202 Bijzonder onderwijs, zie Onderwijs (lager en middelbaar) en 189 Bijzondere inrichtingen tot opleiding van onderwijzers. 198 Centraal-Bureau voor Ziekenverpleging 137 Centrale Keuken (Verslag van de), Bijlage 16D. Christelijk Gymnasium Christelijke Hoogere Burgerschool Christelijken Volksbond Christina Stichting College van Burgemeester en Wethouders Commissie (Gezondheids-), zie Gezondheidscomm. (Schoonheids-), Bjjlage 37. van advies voor de politie van advies voor Gemeenteambtenaren, Bijlage 32A. van beheer over het Gemeentemuseum (Ver slag der), Bijlage 24a. van toezicht op het Lager Onderwijs op het Middelbaar Onderwijs 210 op de Gem. Bewaarscholen op de Visscherijschool Commission (Samenstelling der Raads) tot wering van schoolverzuim (Verslagen der), Bylage 63: Commissie in de le afd. 2e Se ie 5e 6e 7e Concierges bij het Raadhuis Conservatorium voor muziek (Verslag over den staat van het), Bijlage 51.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2238