f. ALPHABETISCH REGISTER. IV 2 255 170 l. II. a. b. c. d. e. Il li. i. k. l. m. 193 53 75 53 54 166 166 127 151 150 50 Bladz. v. h. verslag. Curatoren van het Gymnasium, zie onderwijs hooger) en 216 Cursus t. opleidingonderw. bewaarsch., Bijlagen 57 en 58eu 203 Cursussen Franse he taal 189 hoofdakte198 methodisch spreken184 vakscholen210 voor volwassenen191 Deurwaarders26 Diaconesseninrichting „Bronovo” 128 Die Haghe (Vereeniging)224 Dienst Kunsten en Wetenschappen, Bijlage 24b. Dieren (Vereeniging tot bescherming van) (Toevluchtsoord voor noodlijdende) Doodschouw Doorgangshuizen Drankbestrijding Drankwet Drinkwatervoorziening, zie Gezondheidscommissie. Duinen, Bijlage 16 F. Duinwaterleiding (Verslag der), Bijlage 11: Verslag omtrent den toestand der werken en den uitslag van de exploitatie: Beheer. Toestand der werken: D uinkanalisatie. Filters en Pompstation. Stoompompwerktuigen. Gebouwen. Buizennet. Watermeters. Telephonische gemeenschap met het pompstation. Toestellen voor regeling van den druk. Aansluitingen aan het buizennet. Diverse bijzonderheden omtrent de exploitatie. Personeel. Bijlagen. Financieel verslag. Echtscheidingen Eendracht (Vereeniging De) Eeredienst Eerste Hulpdienst, zie Geneesk. dienst. Eerste Nederl. Buitenschool Eigendommen, (ruiling van) door de gemeente verkocht -r gekocht «in gebruik gegeven 111

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2239