Gemeenteontvanger (Ambtenaren by den) Gemeenteplantsoenen, Bylage 16 E. ALPHABETISCH REGISTER. VI 170 49 V' 13 188 16 25 XT-7. XVII. Bijlage I. 126 47 11 25 53 Hoofdstuk. XV. 51 47 16 38 14 11 47 16 16 50 Bladz. v. b. verslag. 154 158 157 127 2 Gemeentepolitie (Aantal beambten en kosten der) (Commissie van advies voor de) Gemeenteraad (Onderwerpen in den behandeld) (Commissiƫn uit den) (Leden van den) Gemeenterekening Gemeentesecretarie (Ambtenaren ter) Gemeentesecretaris Gemeenteschulden (Staat der) (Overzicht van den stand der), Bylage 9. Hoedanigheid van het gas en schei kundig onderzoek. Gasmeters. Drukking. Calorisch effect en meer technische opgaven. Financieel verslag. Gast-, Ziekenhuizen en krankzinnigengestichten Geboorten1 en (Overzicht der), Bijlage 1. Gebouwen (Verschillende Gemeente-), Bylage 16 F. Geestelijken (Aantal) Gehuurde perceeien. Bijlage 16 F. Geldleeningen Geldmiddelen Gemeenteambtenaren Gemeenteapotheek (Verslag der), Bijlage 19. Gemeentebank van Leening, Bijlage 28. Gemeentebegraafplaats Gemeentebegrooting Gemeentebestuur Gemeenteboden Gemeen teƫigendommen Gemeentegebouwen (Openbare), Bijlage 16 F. Gemeentegrond (Belasting gebruik of innemen van) Gemeentehuishouding (Toezicht op de verschillende takken der) Gemeentelijke Handelscursussen Gemeentelijk schoolkinderenbad, Bylage 38. Gemeentemuseum (Verslag der Commissie van het) Bylage 24a. (Personeel by de), Bylage 16 E.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2241