24 11 Bijlage I. II. Bijlage V. VI. VII. Gemeentelijken den VIII. 152 152 6 III. IV. en Algemeene Beschouwing. Samenstelling en Handelingen der Kamer. Handel. Visscherij. Scheepvaart. Nijverheid. 10 214 170 21 Inspecteurs der Gemeentebelastingen Instituut van Ingenieurs (Nota betreffende het), Bijlage 42. Instellingen tot voorkoming van armoede229 Instruction32 Joannes de Deo (Ziekenhuis v. d. H.)128 v (gesticht St.)133 Juliana-Kinderbewaarplaats149 Kaaimuren en beschoeiingen, Bijlage 16 F. Kadegeld. zie Havendienst. Kamerbewaarder Kamer van Koophandel en Fabrieken (Verslag der), Bjjlage 34 7. 2. S 3. i. 5. 6. Overzicht van den Bedrijf stoestand. Ambachtsnijverheid. Verkeer, a. Te water. b. Te land. V reemdelingenverkeer. Nominatief overzicht der Nijverheids inrichtingen. Lijst der inrichtingen, waarin Stoom werktuigen worden aangetroffen. Beslissingen krachtens de Hinderwet. Overzicht der financieele uitkomsten der alhier gevestigde of vertegenwoordigde Bank- en Credietinstellingen. Opgave van het verkeer op het Post kantoor en de bijkantoren. Statistieke opgave van het Telegraaf kantoor. Opgave omtrent Telefoondienst. Faillissementen. Kamers van arbeid Kappers (Vakschool voor) Kerkelijke zaken Keuken (Verslag van de Centrale). Bijlage 16D. Keuring van vee en vleesch, zie Slachthuis. van visch (personeel voor de) Keuringsdienst van eet- en drinkwaren (Gemeentelijke), Bijlage 20. (Ambtenaren bij den) Kiezers (Overzicht van het aantal en van het getal opgekomen by verkiezingen) ALPHABETISCH REGISTER. 7. 9i 5ยป IX Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2244