220 220 250 154 171 133 194 125 200 en204 Kooph. en Fabr. en 247 167 J 248 250 250 241 241 219 251 145 213 209 150 137 245 245 226 250 234 Maatschappij (Holl. IJz. Spoorweg-) tot exploitatie van Staatsspoorwegen tot exploitatie van Tramwegen „De Kieviet” tot Nut van ’t Algemeen (Spaarbank der), Bylage 28b en d. van Landbouw van Tuinbouw en Plantkunde voor Kosthuizen, Bylage 41. Westlandsche Stoomtramweg- Zeebad Scheveningen Makingen Maria-stiehting (St.) Medisch en hygiënisch schooltoezicht, Bijlage 62 en. Medische politie Methodiek (onderwijs in paedagogiek en) Middelbaar Onderwijs, zie Onderwijs Middelen van vervoer, zie Kamer v. Militie Monumenten, Bylage 16 F. Museum (Verslag der Commissie voor het Gemeente-), Bylage 24a. Museum van Kunstnijverheid, Bylage 52. voor Moderne Kunst ten bate van het Onderwijs Muziekschool (Conservatorium voor Muziek), Bylage 51. Naamlijst der hoofden enz. der O. L. scholen, Bijlage 61. Nat. Ver. voor den Volkszang Nederlandsche bank Nederl. Bond voor Lichamelijke Opvoeding Kunstweefschool Lyceum Onderw. Propagandaclub Neutraal Bureau Nijverheid, zie Kamer van Koophandel en Fabr. en Nyverheid Handel en scheepvaart Oefening kweekt kennis (Genootschap) Omnibus-Maatschappyen Onbehuisden (Tehuis voor) Onbewoonde perceelen, Bylage 30. Onderwys (Verschillende gegevens betreffende het) 174 Onderwijs aan achterlijke en spraakgebrekkige kinderen, Bylagen 54 en 55 en 184 (Hooger), (Verslag van Curatoren van het Gymnasium), Bylage 46: 1. College van Curatoren. 2. De wet tot regeling van het Hooger Onderwijs, organieke verordeningen, reglementen, in- structiën, enz. ALPHABETISCH REGISTER. XI Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2246