'1 222 6—31 Juli: 6—31 Aug.: 330 October: Bibliotheek. Voor de Bibliotheek werd aangekocht: No. 5, Ille Année de l’Art et le Beau „les grands maitres Anglais” par Fritz Stahl. Librairie Artistique et littéraire, 65 Rue du Bac., Paris. „Degas” par Paul Lafond. H. Floury, éditeur, 1 Boule vard de Capucines, Paris. „Guildhall Memories”, by Alfred George Temple, F. S. A. Director of the Art Gallery of the Corporation of London. John Murray, Albemarle Street, W. London. L. Ronner. „De Hedendaagsche Grafische Technieken”, Op 24 April werd voor de Werkende Leden van den „Haagschen Kunstkring” en het Genootschap „Pulchri Studio” eene voordracht gehouden over het stichten van een Instituut voor Beeldende Kunstenaars door den heer Huydekooper, die daarin eene uitvoerige toelichting gaf omtrent de voorstellen, waardoor deze plannen totver- wezelijking konden komen. 16 Mei6 Juni: Groepen-Tentoonstelling van werken vervaardigd door Werkende Leden. Hoofdgroep: mej. Anna Abrahams. 8 Juni—4 Juli: Groepen-Tentoonstelling van werken vervaardigd door Werkende Leden. Hoofdgroep: Jan van Rhynnen. Groepen-Tentoonstelling van werken vervaardigd door Werkende Leden. Hoofdgroep: J. C. Ritsema. Tentoonstelling van Schilderijen en Beelhouwwerken vervaardigd door Werkende Leden. Groepen-Tentoonstelling van werken vervaardigd door Werkende Leden. Hoofdgroep: Victor Bauffe. 130 Novemb.: Groepen-Tentoonstelling van werken vervaardigd door Werkende Leden. Hoofdgroep: Et. Bosch. 730 Novemb.: Tentoonstelling van Aquarellen, Teeke- ningen, Grafische kunst en Beeld houwwerken vervaardigd door Wer kende Leden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 224